Vacatures

Momenteel zijn we op zoek naar een leefgroepbegeleider.

Kernopdracht:

Je maakt als leefgroepbegeleider deel uit van een vast team van begeleiders. Zij zorgen voor de dagelijkse begeleiding van de jongeren in de leefgroep en hun individuele begeleiding op maat. Er wordt gewerkt vanuit een gedragsmatige aanpak, vertrekkende vanuit een krachtgerichte visie waarin emancipatorisch denken en Nieuwe Autoriteit verweven zijn.

Aanvullend op de opdracht als leefgroepbegeleider verzorg je ook de contacten met de (ruimere) sociale context van de jongere. Zoals vrienden, school en vrijetijd.

Profiel

 • Diploma
  • Bachelor met sociale, pedagogische oriëntatie.
  • Rijbewijs B
 • Ervaring
  • Ervaring is een meerwaarde
 • Kennis
  • Van de welzijnssector
  • Ondersteunende hulpverleningen.
  • Ondersteunende methodieken.: Nieuwe autoriteit, Signs Of Safety, Sociale emotionele ontwikkeling.
  • Supervisie- en coaching technieken
  • Het kunnen expliciteren van het eigen denken over, problematieken en inhoudelijke topics, waarmee men in de hulpverlening geconfronteerd wordt.
 • Competenties.
  • Betrouwbaarheid
   • Onderbouwt keuzes voor bepaalde methoden vanuit theoretisch orthopedagogisch kader.
   • Houdt rekening met het vertrouwelijke karakter van informatie betreffende de cliënt en het cliëntsysteem.
  • Samenwerken:
   • Brengt verslag van observaties, ervaringen en indrukken rond de omgang met de cliënten en geeft suggesties m.b.t. de orthopedagogische aanpak.
  • Voortdurend verbeteren:
   • Denkt en werkt proactief- actief-reactief
  • Klantgerichtheid:
   • Stimuleert de cliënten tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en tot participatie.

Wat is ons aanbod:

 • kleinschalige boeiende werkplek in een groene omgeving
 • verloning volgens P.C. 319.01
 • contract van onbepaalde duur ( 4/5 of 5/5 )
 • relevante anciënniteit wordt overgenomen
 • vlot bereikbaar met openbaar vervoer

sollicitaties via deze link : sollicatieformulier

formulier verzenden naar petervangorp@homespeth.be

Enkel weerhouden kandidaten worden uiterlijk 14 dagen na ontvangst sollicitatiebrief gecontacteerd.