Geschiedenis

Home Philippe Speth, de naam Speth …

 

De familienaam “Speth” is sinds lange tijd verbonden met de gemeente Kapellen. De familie was van oorsprong Duits en om de overheersing van de Pruisen in 1864 te ontvluchten, emigreerde de familie Speth naar Europa en de Verenigde Staten van Amerika. Frederic Speth (1851-1920) belandde in 1869 in Antwerpen. Zijn handelseigenschappen maakten van hem op korte tijd een succesvol zakenman. Zo werd een van de eerste tankschepen in 1887 gebouwd voor de firma Speth en Co.

Het was Frederic Speth die mee aan de basis lag van de American Petroleum Co.

In 1893 vestigde de familie Speth zich te Kapellen waar zij het toenmalige Pharazijnshof kochten. Ze bouwden er, een riant kasteel in een flamboyante cottagestijl met park, het Irishof, het huidige atheneum van Kapellen.

Als mecenas steunde hij ook ondermeer Jacob Smits, de Nederlands – Vlaamse kunstschilder.

Zijn jongste zoon Charles (1893-1986) huwde met Suzanne Blaess. (1894-1974) Zij hadden onder andere als eigendom het vroeger gekende domein “Middelbeek”. Het is hun zoon, Philippe (°10-10-1923), die als vrijwillige soldaat sneuvelde op 22 mei 1945 bij het oversteken van de Bergse Maas.

In 1947 gaven De Heer en Mevrouw Charles SPETH het volledig gerenoveerd kasteel Middelbeek in bruikleen aan Solidarité Liberale. Het kasteel had vanaf toen de naam HOME PHILIPPE SPETH. Destijds konden hier 47 kinderen (22 meisjes en 25 jongens) verblijven om opnieuw op kracht te komen.

 

Het begeleidingstehuis

In de naoorlogse periode 1950 werden in het kasteel kinderen opgevangen die door toedoen van de gruwelijke oorlogsperiode voorlopig niet meer naar familie of huis konden terugkeren. Het waren kinderen van Displaced Persons of ontheemden.

Sinds de jaren ’60 bleef de familie Speth het tehuis verder ondersteunen door ondermeer de bouw van een paviljoen, dat dienst deed als klaslokaal, het schenken van een volkswagen mini-bus …

In 1963 werd het home een instelling voor sociaalverwaarloosde kinderen van de regio Antwerpen. Het werd dan ook eentalig Nederlands. De dienst Jeugdbescherming van het toenmalige Ministerie van Justitie gaf een erkenning in de categorieën I (van 3 tot 12 jaar)en II (van 12 tot 21 jaar) voor de opname van 34 minderjarigen.

Op 10 mei 1979 gaf de familie Speth het Dagelijks Bestuur over aan Solidariteit Antwerpen. Een toen nieuw opgerichte VZW, met als voorzitter Jacques Speth.

Mevrouw Herman Michielsen, staatssecretaris van Welzijn en Gezin, bracht in 1980 een bezoek aan Home Philippe Speth.

In 1984 schonk de “vzw Fonds d’Assistance Frederic Speth” het gebouw met bijhorende tuinen aan de vzw Solidariteit Antwerpen. Het tehuis wordt tot de dag van vandaag nog financieel door het fonds ondersteund.

Tussen 1986 en 1988 werden grote infrastructuurwerken uitgevoerd. Zo werd de bovenverdieping van het kasteel ingericht met individuele slaapkamers, en werd er ook nog een leefgroep aangebouwd voor 12 bewoners. Na de werken kon de voorziening 36 jongeren opnemen en begeleiden.

In 1991 werd de erkenning teruggebracht naar 24 jongeren. De inrichtende macht besloot om een nieuwe koers te varen. Een nieuwe directeur werd in 1993 aangesteld. Laatstgenoemde ging met de meest geëngageerde medewerkers aan de slag, slaagde erin deze te motiveren, de werking te vernieuwen en een visie uit te stippelen, conform moderne en maatschappelijk gangbare normen.

De nieuw ingeslagen weg resulteerde al snel in het nieuwe kamertrainingsproject:” Het verdiep”. Hier worden 4 jongeren intensief voorbereid op zelfstandig wonen.

Dankzij de nodige sponsors werd in de tuin een multifunctionele sportaccommodatie aangelegd. Het omvat een verhard volley- , basket- en minivoetbalveld.

 Het nieuwe directiebeleid, gedragen door een aantal geëngageerde medewerkers, wierp in 1998 zijn vruchten af. De erkenningcapaciteit werd uitgebreid naar 30 jongeren, met inbegrip van een bijkomende erkenning voor 7 jongeren die begeleid zelfstandig wonen.

Op 1 april 2000 werd na drie jaar intensieve voorbereiding het project “Studio-4” feestelijk geopend. De symbolische sleutels van de studio’s werden plechtig overhandigd door Burgemeester J. Buchmann.

In 2008 schreef één van onze bewoners, zonder medeweten van de voorziening, een brief aan het Koninklijk Hof. Als reactie op dit schrijven bracht Prins Filip een bezoek aan ons begeleidingstehuis.

Dankzij de steun van de Gemeente Kapellen werd medio 2010 het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gewijzigd. Deze aanpassing opende de weg voor noodzakelijk structurele uitbreidingen. De woonoppervlakte mag nu uitgebreid worden met 400 m².

Na de start van integrale jeugdhulp in 2014 breidt Home Philippe Speth zijn aanbod van kamertraining uit naar 10 volwaardige studio’s.

In 2016 werd er een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente Kapellen voor een nieuw multifunctioneel gebouw met atelier, fietsenstalling en opslagruimte.