Contextbegeleiding

Contextbegeleiding

Voor alle ouders of opvoedingsverantwoordelijke van de jongere, die gebruik maken van onze verblijfsmodule, wordt ondersteuning georganiseerd.

Onze contextwerkers gaan aan de slag in het gezin van de jongere. Zij zorgen ervoor dat ouders of opvoedingsverantwoordelijken nauw betrokken worden en blijven tijdens het hulpverleningstraject.

Onze medewerkers gaan samen met de volwassene op zoek naar oplossingen binnen het gezin en context, waarbij alle partijen zich kunnen vinden.

 

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

Ook voor jongeren die kiezen om alleen te gaan wonen, wordt contextbegeleiding georganiseerd. Deze jongeren kunnen zelf in hun levensonderhoud voorzien.

De begeleiding gebeurt waar de jongere woont.