Home Philippe Speth is een erkende organisatie binnen het Agentschap Jongerenwelzijn voor 29 jongeren, tussen 12 en 18 jaar.

De jongeren worden ons toevertrouwd door de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT), al dan niet in samenwerking met een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, vertrouwenscentrum Kindermishandeling) of de Jeugdrechtbank.

Missie :

Home Speth ziet het als haar missie om binnen de Bijzondere Jeugdzorg, minderjarige jongens en meisjes vanaf 12 jaar een flexibel aanbod te doen in residentiele hulpverlening en dit steeds in combinatie met een doorgedreven ondersteuning van hun context.

Visie :

Home Philippe Speth wil de jongeren en hun gezin, die zich in een tijdelijke problematische leefsituatie bevinden, benaderen met een zo breed mogelijke kijk op hun unieke vragen en bestaande levenswijze.Wij vinden het belangrijk te werken vanuit een wederzijds respect, rekening houdend met de eigenheid van ieder persoon binnen het gezin .We beogen een constructieve samenwerkingsrelatie tussen jongere, context, begeleiding en verwijzer.We zijn gelijkwaardige partners die met elkaar in dialoog gaan.We streven ernaar om vanuit een basishouding van openheid, echtheid en deskundigheid, een transparant hulpantwoord te bieden.Een extra troef blijft onze groene omgeving, waarbij de jongere de kans wordt geboden om tot zichzelf te komen, de nodige rust te vinden en zich veilig en gehoord te voelen.

Modules :

Leefgroep Paviljoen
Leefgroep Kasteel
Kamertraining Studio Speth
Contextbegeleiding