Nieuwe vacature

Begeleider – Opvoeder

Functieomschrijving

Wie zijn we?

Home Philippe Speth is een begeleidingstehuis te Kapellen. We bieden residentiële hulpverlening voor jongeren vanaf 12 jaar t.e.m. 20 jaar (bij uitbreiding 25 jaar) en contextbegeleiding voor hun gezin en/of opvoedingsverantwoordelijken. Bijkomend organiseren we contextbegeleidingen in het kader van autonoom wonen. We hebben 2 leefgroepen en een volledig uitgebouwde studiowerking.

Onze kracht bevindt zich in onze kleinschaligheid. Onze interne communicatielijnen zijn kort. Er wordt geluisterd naar ieders stem. Alle medewerkers kennen elkaar bij naam en toenaam. Samen vormen we de basis van een dorp waar iedere jongere de kansen krijgt om te groeien. We reiken de hand naar ouders en andere contextfiguren die als volwaardige partners mee bouwen aan hun traject.

Home Philippe Speth heeft een samenwerkingsverband met andere kleinschalige organisaties (KLOOS). Dit samenwerkingsverband vergroot o.a. de mogelijkheid tot loopbaanontwikkeling.

Jouw Functie als begeleider

– Je werkt in één van onze leefgroepen en/of studiowerking.

– Samen met je collega’s én de jongeren bouw je aan een positief leefklimaat. Je doet dit steeds vanuit een onderbouwd orthopedagogisch kader. Structuur, rust en veiligheid zijn basis ingrediënten.

– Je gaat aan de slag met groepsdynamieken.

– Je organiseert en leidt groepsactiviteiten.

– Je voert huishoudelijke taken uit.

– Daar waar nodig sta je ouders, contextfiguren en andere partners te woord.

– Net als onze organisatie vertrek je steeds vanuit een krachtgerichte, emancipatorische houding.

– Daarnaast ben je individuele begeleider van enkele jongeren.

– Tijdens individuele gesprekken en activiteiten ga je met de jongere op pad en tracht je vanuit verschillende levensdomeinen ontwikkeling te stimuleren.

– Je bewaakt dat doelen die gesteld worden in het handelingsplan de nodige aandacht en opvolging krijgen.

– Je schrijft mee aan het evolutieverslag van de jongere.

– Je werkt nauw samen met de contextbegeleider en de pedagogisch coördinator.

– Driehoek gesprekken en trajectbesprekingen horen ook bij je takenpakket.

– Je neemt actief deel aan de teamvergadering.

Onze werkplek

Home Philippe Speth is gelegen te Kapellen. Ons kasteel en bijgebouwen bevinden zich op een zeer mooi groen domein met zowel vooraan als achteraan een heel grote tuin die ruimte biedt voor allerhande sport- en recreatiemogelijkheden. In het verlengde van onze tuin ligt het Mastenbos. Dit creëert een oase van rust. Het is 15 min fietsen naar het treinstation in Kapellen. Op 50m van onze voorziening bevindt zich een bushalte. Vooraan hebben we een grote parking zodoende je voertuig niet op straat geparkeerd staat. De gemeente Kapellen gelooft enorm in onze meerwaarde en ondersteunt ons sinds mensenheugenis in ons streven. Jaarlijks organiseren we ook een Rommelmarkt ten voordele van onze organisatie. We hebben steeds meer dan 3000 bezoekers! We zijn fier op wie we zijn, en laten dit dan ook graag zien.

Profiel

minimaal 1 jaar ervaring in de jeugdzorg – (TZA2018OPV)

Vereiste studies

 • Prof. bach. Orthopedagogie: Orthopedagogie
 • Graduaat Assistent in de psychologie
 • Prof. bach. Sociaal werk: Sociaal-cultureel werk
 • Prof. bach. Toegepaste psychologie
 • Graduaat Orthopedagogie (Orthopedagogische begeleiding)
 • Graduaat Maatschappelijk werk
 • Graduaat Orthopedagogie
 • Graduaat Sociaal – cultureel werk
 • Prof. bach. Orthopedagogie: Toegepaste (jeugd)criminologie
 • gelijkwaardig door ervaring

Jobgerelateerde competenties

 • Acties organiseren voor de ontwikkeling of instandhouding van sociale of familiale banden
 • Specifieke doelgroep: Psychologische moeilijkheden
 • Specifieke doelgroep: Sociaal-emotionele moeilijkheden
 • Specifieke doelgroep: Lerenden met gedragsmoeilijkheden
 • Samen met of voor de zorgvrager de sociaal-educatieve stappen ondernemen bij sociale en medische instellingen, werkgevers, onderwijsinstellingen, …
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • Zorgvrager(s) informeren en sensibiliseren over de thema’s geweld, verslaving, seksualiteit, analfabetisme en persoonlijke steun bieden door advies en hulp
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • Specifieke doelgroep: Ernstige schoolmoeilijkheden
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….
 • Samen met de zorgvrager het sociaal-educatieve project opvolgen en een handelingsplan voorstellen
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten

Persoonsgebonden competenties

 • Stressbestendigheid
 • Assertiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Coachen
 • Zelfontwikkeling
 • Communiceren
 • Beslissen
 • Kritisch denken
 • Inleving
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Zelfstandigheid
 • Verantwoordelijkheid

Aanbod

vervangingscontract omwille van langdurige afwezigheid

– verzekering ongevallen privéleven die tijdelijk het inkomen dekt.

– samenwerkingsverband met andere onafhankelijke kleinschalige organisaties. Dit vergroot de kans tot loopbaanontwikkeling.

Plaats tewerkstelling

Home Philippe Speth
KAPELSESTRAAT 246

2950 KAPELLEN

 

 

 

 

 
 

 

 
 •